Vardagen på Hven

Vardagen på Hven

365 dagar om året.

Hemvärnsövning 1965

HistoriaPosted by Eva Pettersson Thu, September 14, 2017 08:28:30

Hvens Hemvärn slog tillbaka angripare , NST 23/2 -65

En fientlig invasionsstyrka hade tidigt på söndagsmorgonen landstigit vid södra sidan av Hven. Lokalförsvarsförbandet hade tidigare som en säkerhetsåtgärd besatt respektive hamn på ön. Emellertid förelåg fara för att försvararna skulle bli angripna i ryggen varför hemvärnschefen på ön, skolvaktmästaren Erik W Nilsson omedelbart larmade öns hemvärn att skyndsamt samlas vid förrådet och därifrån bege sig ut på ön för att söka förhindra landstigningsstyrkan att gå till anfall mot lokalförsvarsförbandet. Drabbningen kom också att utkämpas strax invid författarinnan Alice Lyttkens gård på sydöstra delen av ön, där Hvens hemvärn kunde slå tillbaka angriparna och därmed hjälpa lokalförsvaret.

Detta var förutsättningarna och förlopp för den realistiska hemvärnsövningen som ägde rum på Hven på söndagsförmiddagen under ledning av kapten Staaff, Hälsingborg, biträdd av fanjunkare Sandström från P7. Redan på lördagskvällen satte man igång med teori på Västra skolan under ledning av fanjunkare Sandström, som gav hemvärnsmedlemmarna en ingående kännedom om min- och sprängtjänst. På söndagsmorgonen gick larmet till samtliga medlemmar inom Hemvärnskåren. Alla kom snabbt till samlingsplatsen, där hemvärnschefen utdelade sina order till mannarna som snabbt gav sig ut för att hejda den angripande styrkan som bestod av en mål trupp ur hemvärnskårens medlemmar. Efter övningen avslutade samlades man på Västra skolan där förplägnadslottorna bjöd på varm buljong och smörgåsar samt kaffe, var under kapten Staaff frambar ett varmt tack för undfägnaden samt tackade hemvärnet för gott intresse och god uppslutning vid dagens övning. Efter förplägnaden fortsatte man med spräng övning vid Backafallen utanför Prästlönebostället, en tillämplig av lördagskvällens teoretiska min- och sprängtjänst.

Vid stridsövningen togs första gången i bruk en gåva som skänkts av Hvens Lottaavdelning till Hvens Hemvärnskår i anslutning till Hemvärnets 25-årsjubileum som infaller i år. Gåvan består av en Walkie-Talkie d.v.s. en radio för ultrakortvåg, varigenom man kan ha förbindelse med högkvarteret.  • Comments(0)//blog.hveniordochbild.se/#post596