Vardagen på Hven

Vardagen på Hven

365 dagar om året.

Minnessten på Vallen

HistoriaPosted by Eva Pettersson Mon, June 05, 2017 15:43:47

Minnesstenen på Vallen vid Tycho Brahe området

I flera hundra år hade bönderna varit Kronoskattbönder under Kungsgården, de hade en betungande skyldighet att utföra dagsverken på Kungsgården – 45 mans- och 22 hästdagsverken för huvuddelen av gårdarna.

Den skyldigheten bestod ända till mitten av 1800-talet, trots upprepade protester.

Många gånger under åren framförde bönderna sin ohållbara situation.

Den svenska kungafamiljen, Oscar I, med drottning och barn, tillbringade sommaren 1846 en månad i Helsingborg.

Kyrkoboken i S:t Ibb berättar: ”Vid detta besök uppmärksammades den kvarlevande dagsverksskyldigheten och 1848 befriades bönderna härifrån och fick i stället betala en årlig ”ränta i spannmål.”

Det berättas på ön om tre rådiga Hvenbor, nämligen Christan Jönsson, Hans Olsson och Paul Olsson som åkte till Helsingborg och blev utlovade att pata med Kungen, på Hven, vid hans besök några dagar senare.

När Kungen kom till Uraniborg ruinerna så stod de tre Hvenborna redan där och väntade. Oscar 1 lyssnade och sa att han själv inte kunde bestämma men att han skulle verka för saken.

Senare under året framförde bönderna sitt ärende till Riksdagen och nu ledde det till att man började utreda ärendet.

De tacksamma bönderna reste en minnessten vid slottsplatsen med texten ”Till åminnelse af Hans Maj:t Konung Oskar I:s och kungl. familjens nådiga besök här den 30 juli 1846, då grunden lades till kongl. res. den 22 dec. 1848”.  • Comments(0)//blog.hveniordochbild.se/#post583