Vardagen på Hven

Vardagen på Hven

365 dagar om året.

Många slantar satsas på Ven-industrin

HistoriaPosted by Eva Pettersson Fri, August 28, 2015 09:28:47

Nyheterna 5 februari 1955

Många slantar satsas på Ven-industrin

Att intresset på Ven för den planerade industrin är stort kan utläsas av den raport som arbetsutredningskommiten på Ven under torsdagen överlämnade till kungliga Ö-utredningskommitten. Av den framgår, att på de teckningslistor för aktieköp, som cirkulerat på ön, många venbor efter råd och lägenhet tecknat belopp varierande mellan 100 och 5000:-, vilket mer ännågot visar det breda intresset.

På detta vis har inkommit ett belopp på omkring 35000:- De återstående 15000:- kronorna finns det gott hopp om att kunna anskaffa. Industrimannen satsar själv 50000:-. Sankt Ibbs kommun har vi som tidigare omtalat beslutat att bygga en lämplig industrilokal för högst 50000:-. Vens tegelbruks AB har för avsikt att upplåta tomtmark.

Vid industri mannens besök här i torsdags enades man om en välbelägen tomt på Tuna nummer 13,således mitt i den s.k byn. Nu avvaktar venborna regeringens beslut i ärendet angående stadsbidraget. Det är venbefolkningens livliga förhoppning att regeringen stöder detta projekt. Man kan säga att stora uppoffringar gjorts av många venbor. På teckningslistorna finns många namn, som för tanken på ordspråket många bäckar små etc.

Vid Nyheternas samtal med arbetsutredningenskommittens ordf. polisman Lindell, framkom även, att planerna på storhotellet går stadigt framåt. Ärendet vandrar fortfarande mellan myndigheterna, så det är för tidigt att uttala sig ännu, men vi får säkerligen anledning att återkomma. Att det är ett storstilat projekt med ett exklusivt storhotell och tidsenlig restaurang kan fastslås, och planerna avancerar snabbt. Det är vår förhoppning att ganska snart få sätta igång ombyggnadsarbetet vid de gamla Maskinhuset vid Norreborg, slutar hr Lindell

Du som tycker detta är intressant, håll ögonen öppna och boka inget annat, söndagen den 13 september. Då kommer där finnas möjlighet att ta del av hur Plastfabrikens uppgång och fall blev på Hven.

På Nämndemansgården kommer finnas föreläsare, foto och en utställning med tidningsklipp och foto som jag gjort.

Varmt välkomna, håll utkik efter tiderna för denna dagen.  • Comments(0)//blog.hveniordochbild.se/#post568