Vardagen på Hven

Vardagen på Hven

365 dagar om året.

Hamnar

SjöfartPosted by Eva Pettersson Mon, June 05, 2017 15:50:27

Hamnar

I Bäckviken fanns en stenpir som bönderna gjort. I mitten på 1870-talet börjar Ångbåten Svea gå i trafik till Hven. Tidigare har de bara varit diverse små segelbåtar som gått när vädret tillät.

1901 är hamnen färdig. Den hade byggts till, om och fått en vågbrytare.

1908 är första året som man vintertid har dagliga förbindelser med Landskrona.

Ungefär samtidigt i Kyrkbacken, mitten på 1870-talet, byggs hamnen till och de nya större båtarna – skutorna började bli vanliga i hamnen. De ger god inkomst åt sjömännen och de börjar byggas större hus vid Kyrkbacken.

Norreborgs hamnen byggdes i mitten på 1880-talet var hamnen i full gång. Den kom i många år vara den viktigaste hamnen för utskeppning av teglet som tillverkades vid Husvik och Campingplatsen.  • Comments(0)//blog.hveniordochbild.se/#post586

Ankaret

SjöfartPosted by Eva Pettersson Tue, March 03, 2015 17:40:44

Fristad på Hven för havets offer

Vila under fullriggarens ankare

Strandvaskare? Är du inte Hvenbo , så är de knappt troligt att ni vet vad det betyder. När man väl kommit underfund med innebörden, så frågar man sig först om inte Hvenborna är vile väl hädiska och okänsliga. Med ”Strandvaskare” menar man en person som man funnit drunknad vid stranden. Hven ligger ju mitt i strömmen, mellan Östersjön och Nordsjön och det är naturligt om det då och då ligger ett” lik och vaskar i strandkanten”. Uttrycket är så gammalt att det är osäkert hur det har uppkommit.

Många berättelser om ”Strandvaskare” florerar på ön. De berättas öbor emellan och på den gamla kyrkogården har de fått sitt sista vilorum, en del identifierade, andra inte. På den graven står en sten med inskriptionen ”för dem som havet tog och åter gav” samt de gamla Stockankaret, som genast drar besökarnas ögon till sig.

Det kraftiga ankaret har sin särskilda historia. Vid sekelskiftet, då tegelbruken på ön hade ”ångan uppe” fraktades de hit kol från England. Lasten kom ombord i fullriggare och lossades vid Norreborgshamn.

De här fullriggarna var alldeles för stora för den lilla hamnen och fick därför förtöjas ett stycke från land med trossar, medan man läktrade kolet i land.

För en av de här Fullriggarna gick det illa. Den strandade under en storm och gick ej att bärga. Stockankaret låg sedan länge kvar vid Norreborgs hamn innan professor Emil Johannsson-Thor tog hand om det och placerade det i sin trädgård. När man sen någon gång på 20-talet på den nya delen av Kyrkogården skapa ett särskilt område för ”Strandvaskare” skänkte han ankaret som en speciell havets symbol.

Endast tre träkors med namn berättar synligt om den som kastats upp till sista vilan på den främmande ön i Öresund. Två av dessa utmärker tyska soldater, som fann sitt öde vid en minsprängning i sundet. Krigsåren blev något av högkonjektur.

Det tredje korset bär ett Estniskt namn. Han hittades under de kalla krigsåren i början av 40-talet på isen utanför Kyrkbacken. Han hade haft sällskap med ytterligare ett par Ester under sin färd över isen. Hans plånbok och värdesaker saknades, andra tecken tydde på brott, men man lyckades aldrig bevisa något. De två kamraterna försvann åt sitt håll, medan mannen på isen stannade hos ”Strandvaskarna”.

De flesta har dock hittats ”vaskande” i strandkanten sedan måsarna skrik gjort människorna nyfikna.

Berättelserna blir gärna markabra, när de gäller främmande människor utan identitet. Som tillexempel den person som man fann stående i vattnet i Bäckvikens hamn, han hade drunknat utan för Malmö.

Det välansade gravområdet gör ingen skillnad på vän eller fiende, granne eller främling.

(Skrivit av Bernt Broström 1966)

https://www.svenskakyrkan.se/landskrona/st-ibbs-kyrka
  • Comments(0)//blog.hveniordochbild.se/#post529

13 dec 1958

SjöfartPosted by Eva Pettersson Sat, October 04, 2014 19:11:27

Hven fiskare drev redlöst i Öresund.

I flera timmar drev fiskar-brödrarna Gottfrid och Konrad Jannesson från Kyrkbacken på Hven på fredagskvällen omkring i Öresund i en 20 fots snipa. De hade fått motorstopp. Deras bortovaro vållade sjöräddningslarm och spaningspådrag hos kustbevakningen. Vid 22.30Bröderna hade varit inne i Råå hamn som de lämnat vid 16-tiden för att återvände till Kyrkbacken.

Efter motorstoppet hade fiskarnas båt i den friska sydostliga vinden och nordgående strömmen drivit dem mot Helsingör där deras benägenhet observerats. Frusna och hungriga togs de om hand av Helsingörspolisen där de fick övernatta.  • Comments(0)//blog.hveniordochbild.se/#post484

1913 och i dag, så sorgligt

SjöfartPosted by Eva Pettersson Tue, August 19, 2014 21:07:47

1913 , 22 augusti drabbades den svenska flottan av en olycka. Under en övning i sundet kolliderade pansarbåten "Oden" med kanonbåten "Urd". Urd sjönk på 10 minuter, endast masterna stack upp.

I närheten låg pansarbåtarna "Oscar den andra", "Thule", "Svea" och "Oden".

Vid skolskjutning med torped väster om Hven rammades "Urd" och erhöll ett betydligt hål i styrbordssida.

Besättningen räddades och ingen blev skadad. Besättningens uppförande var mönstergillt.

Fartyget ligger på ca 23 meters djup omkring 1200 meter sydväst från Hvens nordvästra udde.

Kanon båten "Urd" tillhörde vår flottas äldsta fartyg. Den var nämligen byggd 1877- den var moderniserad. Den mätte omkring 50 ton och var bestyckad med en 15 cm och 12 cm kanon samt två smärre kanoner och kulsprutor. Farten var blott omkring 12 knop.

Från Hakensfyr såg de ut som "Urd" ändrade kurs och kör mot "Odens" kurs.

_______________________________________________________________________

I dag ligger en segelbåt vid stranden, personerna klarade sig helskinnade om jag förstått det rätt och jag håller alla tummar för att dom får hjälp innan de blåser upp.
  • Comments(0)//blog.hveniordochbild.se/#post474

NST måndagen 6 juni 1955

SjöfartPosted by Eva Pettersson Sun, August 10, 2014 15:19:33

Stor invasion av turister och seglare på Hven.

Hven har haft en verklig sommar-weekend. det beräknas att omkring 3500 besökare har varit på Ön och det har varit synnerligen livligt i alla tre hamnarna.

De ordinarie turerna från Landskrona befordrade under söndagen ca 1200 resenärer till ön, däribland flera utflykts-sällskap. M/f backafall började sina turer mellan Bellevue och Kyrkbacken och de var många danska turister.

Dessutom kom M7F Agnete som sedan pingst började gå på routen Bellevue - Hven - Hälsingborg.

Redan tidigare har de första Danska seglarna i hamnarna på ön. det fanns ett 60-tal segelbåtar i Bäckviken och i Kyrkbacken, flera stanna över natten i sina flytande hotell. På badstränderna var det fullt av badgäster.

Fotot ej från NST

  • Comments(0)//blog.hveniordochbild.se/#post468

Banan-fiske

SjöfartPosted by Eva Pettersson Fri, August 01, 2014 17:08:05

Sedan i tisdagseftermiddag komma betydande antal bananstockar drivande i Öresund söder i från. Under onsdag och torsdag samlade man ihop 25 stockar bananer vid Hvens östra och sydöstra kust. Varifrån dessa härstammar vet man icke ännu. Men man förmodar att de är från ett fartyg som förlist.

Daterat till 1940-talet  • Comments(0)//blog.hveniordochbild.se/#post464

Gunborg från Hven

SjöfartPosted by Eva Pettersson Tue, July 29, 2014 16:50:42

10 september 1932

Hvenseglare troddes förlist - reparerades blott....

Lämnade Landskrona sista aug och hördes sen ej av

Först i går meddelades att fartyget legat vid varv i Karlshamn.

Stockholm 9 sep

Man befarar , att motorseglaren Gunborg från Hven drabbats av någon olycka. Gunborg lämnade Landskrona den siste augusti med en last av 189 ton Korn för befordran till bryggerierna i Stockholm. Resan tar normalt tre dygn, men ännu har man icke hört av seglaren någonstans på vägen. Fartyget hade 5 a' 6 mans besättning. Befälhavare var kapten Gunnar Persson.

På fredag kväll fick rederiet ett medelande från Karlshamn, att Gunborg legat där för motorreperation under den tid man trott fartyget vara försvunnet. Gunborglämnade Karlshamn tidigt fredag morgon....

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ja detta var innan mobiltelefonernas tid... tänk så många som fått undra i dagar och veckor när sjömännen varit ute i oväder....  • Comments(0)//blog.hveniordochbild.se/#post459

Runa / Roland Sjödahl

SjöfartPosted by Eva Pettersson Thu, July 24, 2014 19:14:53

Visst är det fantastiskt jag får ett mail vidarebefordrat till mig från en man som jag inte har en aning om vem han är.... Detta var nog tidigt i våras...

Efter lite mail kontakt så visar de sig att han som 16 åring seglade med Runa, Ingvar Webergs båt.

Han är i dag 70 år och har inte varit på Hven på mer än 50år...... Men i helgen kommer han, det är fantastiskt roligt och de berör flera av hans då unga vänner.... Bland annat mamma har honom och Ibb med i sitt fotoalbum.

Passande bor han hos Ingvars som Kaj Weberg på Vandrarhemmet...... Det är sånt här jag älskar och jobbar för.... Nu kommer jag troligen ha förhinder att möta upp för vi har sjukling och 15 års kalas.... men jag njuter av att fått hjälpa till att sammanföra gamla ungdomskamrater och Ingvars söner med mannen som har koll smiley

Hittade en Tidningsartickel från 11 oktober 1965 och den passar i detta samanhang.....

Söndagen den 3 okt gick den åldriga träskutan Runa av Hven på grund mellan Klåback och Södra Kråkan utanför Varberg. Försäkringsmän som på måndagen tog en titt på båten ansåg denna förlorad och gjorde inga bärgningsförsök. En Varbergs- köpman Alvar Olsson inköpte då båten i befintligt skick och tack vare gynnsamt väder under den gångna veckan kunde man bärga ca 40 ton av lasten som bestod utav sojaskrå. I runda tal bör den bärgningen ge 20 00kr och betyda en slant över för den friskt satsade Varbergsköpmannen.

Bilden visar den grundstötta träskutan Runa och köpman Alvar Olssons egen träskuta Maria som lyckades komma intill "vraket" och ta hand om en del av lasten.  • Comments(0)//blog.hveniordochbild.se/#post458

Skutor 1875……

SjöfartPosted by Eva Pettersson Fri, July 05, 2013 09:01:32

I slutet av förra århundradet utvecklades en ny näringsgren på ön Ven. Man började bedriva fraktfart med segelskutor. Denna skeppsfart fick under de första årtiondena av 1900-talet ett stort uppsving och kulminerade omedelbart efter första världskriget, blomstrade i viss mån även i mellankrigstiden, varefter den på grund av motorisering i snabb takt blev av allt mindre betydelse under åren efter andra världskriget. Ar 1964 fanns bara en skuta hemmahörande på Ven.

Trots att det 1875 fanns tre skeppare och 28 fiskare som hörde hemma på Ven fanns det ingen hamn för de fartyg, som dessa personer ägde. Behovet av en hamn blev emellertid tillgodosett under åren 1876 – 1877, då man byggde den första/på öns västsida vid Kyrkbacken. Staten bidrog ekonomiskt till uppförandet med ungefär hälften, länets hushållningssällskap med en mindre del, medan resten anskaffades genom aktieteckning bland de vid Kyrkbacken boende fiskarna. Ökad fart i utvecklingen gav uppförandet av ytterligare två hamnar, en på öns nordsida, tillhörande Vens Tegelbruksaktiebolag, och en vid Bäckviken på sydöstsidan, vilken finansierades på samma sätt som Kyrkbakens hamn. År 1887 var alla tre hamnarna färdiga, och de Venbor, som i det dagliga arbetet var beroende av båtar och mindre skutor, var inte längre hänvisade till att dra upp sina fartyg på land för att skydda dem för väder och vind.


http://www.kyrkbacken.se/  • Comments(0)//blog.hveniordochbild.se/#post290